Noorderkwartier-West
 
Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Tweede Leidse Geuzenspelen/Burendag

Buurtbarbecue Robert Kochplaats

Buitenspeeldag Robert Kochplaats

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

www.leiden-noord.nl

Nieuwe website

Feestelijk nieuws! Wij zijn het, Leiden-Noord. We willen jullie lat...

Feestelijk nieuws: vanaf nu hebben wij een nieuwe website www.leiden-noord.nl

Dinsdag namen zo'n 100 bewoners en andere belanghebbenden deel ...

Update derde participatiebijeenkomst over het Energiepark

 
 
 

Update van de wijkvereniging Noorderkwartier-West

Er gebeurt de laatste weken veel in de buurt! Op 18 februari was er een gezamenlijke vergadering van het Bestuur Groenoord Zuid (GNZ) / Nieuw Leyden (NL) / Noorderkwartier West (NKW). De belangrijkste punten op de agenda waren o.a. de projecten in de wijken.

Hansestraat/Haarlemmerweg:
- De Haarlemmerweg en Hansestraat worden opnieuw ingericht

 

Energiepark:
- Nieuw Leids Bolwerk (NLB) is aan bod gekomen en Energiepark; o.a. verzoek voor deelname aan klankbordgroep bestaande uit bewoners. 
- Op 30 januari hebben 200 personen deelgenomen aan het Participatietraject Energiepark. De volgende bijeenkomst is op 26 maart.

Link naar Leiden-Noord over de derde bijeenkomst Energiepark
Link naar Gemeente Leiden Energiepark
- De brugverbinding aan de zijde van de Maresingel van/naar Energiepark gaat in september open.

 

LEAD:
- Op 7 februari was de inspraakavond van LEAD. Er waren 23 insprekers. Donderdag 7 maart is inhoudelijke behandeling in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling.
- Voorstel Wijk Ontwikkelingsplan (WOP) 2.0 is besproken, o.a. in het kader van de recente ontwikkelingen rondom de LEAD woontorens.

 

Participatie bij projecten:
- We sturen een brief naar de gemeente met signaal dat er nog eens goed naar de participatie opzet vanuit de gemeente wordt gekeken. We worden 'overvallen' door alle professionals die met de wijken 'aan de slag gaan' en de hoeveelheid aan informatie die toegestuurd wordt. De oplossing hebben we ook niet maar het signaal dat het best veel tijd en energie vergt vinden we wel belangrijk om af te geven.

 

Volgende vergadering:
- De volgende Algemene Ledenvergadering van het bestuur is op woensdag 3 april om 20:00 uur. We willen dan in vogelvlucht een toelichting geven van de lopende projecten in GNZ/NL/NKW.

 

Zijn er punten die je onder de aandacht van de wijkvereniging wilt brengen, dan vernemen we het graag!

 

 

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer
 

Gerelateerde artikelen

 
 

Energiepark informatieavond over de uitkomsten van de huiskamergesprekken

De visie van (wijk-)bewoners op ontwikkeling Energiepark e.o. wordt besproken. De avond wordt georganiseerd door Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. Bewoners vanuit de wijken Nieuw Leyden, Groenoord Zuid en Noorderkwartier West zijn van harte welkom

Datum: donderdag 6 december 2018

Tijd: 19:45-21:30 uur (inloop vanaf 19:30 uur met koffie/thee)

Plaats: gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Meer informatie: www.noordvest-molenbuurt.nl 

 

 
 

Reminder: vanavond 12 december 2018 informatiebijeenkomst 'Energiepark en omgeving' vanuit de gemeente

Vanavond verzorgt de gemeente een informatieavond over de stand van zaken rondom het Energiepark. De bijeenkomst start om 19:00 uur tot 21:00 en zal plaats vinden in gebouw Nieuwe Energie op de 3e Binnenvestgracht 23. De wijkverenigingen zullen aanwezig zijn bij deze avond, maar zij kunnen jouw energie ook goed gebruiken. Het Leidsch Dagblad schreef er een stuk over die je hier kunt vinden. Voor meer informatie over het energiepark verwijs ik je door naar www.leiden.nl/energiepark.

 
 

Noorderkwartier-West: Het huiskamergesprek over de invulling van het Energiepark

De gemeente is woensdag 14 november gestart met een nieuw participatietraject voor de toekomst van het Energiepark. Het gebied aan de Langegracht, waarvoor al plannen liggen van zowel de MeyerBergman Erfgoedgroep als bewonersinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, biedt volgens de gemeente Leiden een mooie kans om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met woningbouw, cultuur en groen. De gemeente kiest hiermee niet langer voor één bestaand plan en gaat de intentieovereenkomst met de MeyerBergman Erfgoedgroep herzien.