aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

1980-1990

Vanaf eind jaren 70 was er sprake van gezinshereniging van gastarbeiders. Sommige gastarbeiders schreven zich in als werkzoekenden. Er waren er ook die uit nood oude woningen kochten, met name in Groenoord.

Rond 1980 bleek dat relatief veel gastarbeiders onder andere in Leiden Noord terecht kwamen. Dit gaf de nodige strubbelingen in de wijk.

Oorzaken hiervoor zijn:

Een concentratie van goedkope woningen (allochtonen verdienden weinig, of ze waren werkloos geworden door sluiting van fabrieken)

In Leiden Noord waren de meeste grotere woningen (allochtonen hadden vaak grotere gezinnen)

Vooral in Leiden Noord kwamen veel woningen vrij omdat stadsvernieuwingsurgenten doorschoven.

Sommige autochtonen weigerden woningen waar buitenlanders in de straat woonden

In 1982 wordt de laatste vervangende nieuwbouw van de door de stadsvernieuwing gesloopte woningen opgeleverd.

De nieuwe woningen waren in principe voor de oude bewoners. Het uitgangspunt was namelijk: bouwen voor de wijk. Maar er werd minder gebouwd dan er was gesloopt.

Sommige bewoners waren echter niet naar wisselwoningen gegaan, maar voorgoed uit de wijk vertrokken. Daardoor werd de bestaande buurtsamenhang doorbroken.

Het werd duidelijk dat men ook in de mensen moest investeren.

In 1983 werd Zijloever geopend als voorziening voor ouderen.

In 1985 is de renovatie van vooroorlogse woningen voltooid.

De renovaties waren ingrijpend, en brachten ook huurverhogingen mee. Sommigen weigerden daarom de renovatie. Dat waren onder andere mensen die zelf al veel aan de woning hadden verbeterd, of (vooral oudere) bewoners die er het nut niet zo van inzagen om bijvoorbeeld een eigen douche te hebben. In de Medusastraat was immers het badhuis nog. Dit badhuis werd in 1980 afgebroken.

Op de plekken waar bedrijven waren weggesaneerd kwamen nieuwe woningen.

Dit was bijvoorbeeld het geval in Groenoord. En op het oude spoorwegemplacement tussen Noorderkwartier en De Kooi.

In 1989 werd de slogan van Zijloever: het verzorgingshuis komt naar u toe. Zijloever opende twee wijksteunpunten: 1 in de Rondedans en 1 in Zijloever. In de steunpunten kon men terecht voor ontspanningsactiviteiten, informatie, en medische hulp. Bewoners konden 24 uur per dag hulp aan huis krijgen. Bij beide locaties werden 73 woningen gebouwd voor ouderen.

Geraadpleegde literatuur:

Strijd om Kwaliteit, Cor Smit, 2006

Leiden met een luchtje, Cor Smit, 2001

Reacties

Reacties (1):
  • Door frank de Puijt, 20 August 2012, 20:57

    Een test reactie

 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer