Groenoord-Noord
 
Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Nieuwe website

Feestelijk nieuws: vanaf nu hebben wij een nieuwe website www.leiden-noord.nl

Update derde participatiebijeenkomst over het Energiepark

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

www.leiden-noord.nl

Nieuwe website

Feestelijk nieuws! Wij zijn het, Leiden-Noord. We willen jullie lat...

Feestelijk nieuws: vanaf nu hebben wij een nieuwe website www.leiden-noord.nl

Dinsdag namen zo'n 100 bewoners en andere belanghebbenden deel ...

Update derde participatiebijeenkomst over het Energiepark

 
 
 

Buurt pleit voor groene brug over Haarlemmertrekvaart

Leiden, 30 april 2010

De brug over de Haarlemmertrekvaart bij Groenoord-Noord is ongeveer 35 meter lang. Er is veel verkeer over de brug. Omdat de brug hoger ligt dan de wijk, veroorzaakt het verkeer ook veel geluidhinder.

Dat draagt vanaf 06.15 uur ’s ochtends over de huizen heen naar de achterzijden, in de tuinen en in de slaapkamers van de bewoners van Groenoord Noord. Om daarin verandering te brengen heeft de buurt Groenoord-Noord een plan ontwikkeld om de brug over de Haarlemmertrekvaart om te zetten in een  “groene brug”. Het zou dus niet alleen de naam van de wijk eer aan doen, en bovendien vanuit milieukundig perspectief een interessante wisselwerking tussen de hoofdecologische zone van buiten de stad en de stadsnatuur tot stand brengen, maar ook een positief effect hebben op het leefklimaat in de wijk en de gezondheid van haar bewoners. Het spreekt voor zich dat al deze effecten duurzaam zijn.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer
 

Gerelateerde artikelen

inspraakreactie groenoordhallen 2005

Buurtvereniging Groenoord Noord

Secretariaat:

Frans van Mierisstraat 26

2316 AN Leiden

Leiden, 5 May 2008

Betreft: Inspraakreactie Groenoordhallenterrein

Geacht College,

Hierbij dient ondergetekende namens de Buurtvereniging Groenoord Noord een inspraakreactie in ten aanzien van het inrichtingsvoorstel Groenoordhallen en Omgeving.

Hoogachtend,

namens de Buurtvereniging Groenoord Noord

dr. H.C.I. Rietman (voorzitter)

namens deze, drs. H. Dijkerman (gemachtigde)


Raadscommisie bezoekt ledenvergadering Groenoord-noord

Op 27 november organiseerde de buurtvereniging Groenoord Noord een speciale Algemene ledenvergadering. Na de bespreking van enkele formele punten konden buurtbewoners in discussie met een flink aantal leden van de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid over het ontwerp bestemmingsplan en de gevolgen voor Groenoord-noord, een verslag ter plaatse.