Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Derde bijeenkomst Energiepark

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

De Leiden Noord (pub) KWIS!

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Rouwloods is een kleinschalige, informele uitvaartonderneming die w...

Rouwloods

www.leiden-noord.nl

Nieuwe website

Feestelijk nieuws! Wij zijn het, Leiden-Noord. We willen jullie lat...

Feestelijk nieuws: vanaf nu hebben wij een nieuwe website www.leiden-noord.nl

 

Uitnodiging voor informatieavond Ringweg Oost dinsdag 8 mei 19.30 uur in buurtcentrum de Kooi

RWO sumatrastraat.jpg

Leiden, 3 mei 2012

De gemeenteraad van Leiden heeft de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een Ringweg Oost via de Sumatrastraat. De eerste plannen zijn openbaar gemaakt. Voor als u ze al heeft gezien; het ziet er verleidelijk en groen uit en er staat al in dat plan uitvoerbaar is!

Maar is dit ook zo, tot dusver is er nergens onderbouwing te vinden! Er gaan straks minimaal 20.000 auto’s (ruim twee keer zoveel als nu) door een tunnelbak met grote gaten en voor de helft van de Sumatrastraat bovengronds. Het bestemmingsverkeer moet via ventwegen die voor bussen en fietsers ook een doorgaande route zijn. Kan de Sumatrastraat dan veranderd worden in een rustige buurtstraat? Wordt de Sumatrastraat echt een plek waar kinderen veilig kunnen spelen in een mooi groen park tussen twee rustige ventwegen in zoals het onderzoeksteam van de gemeente zegt?

Als wijkbewoners kunnen we nu nog kritische vragen stellen want de gemeenteraad heeft ook besloten dat bewoners van de Kooi vanaf het begin van de plannen betrokken moeten worden.

Om dit te organiseren is er door de gemeente in samenwerking met stichting Wijkvereniging De Kooi, Bewonerscommissie de Oude Kooi en Bewonerscommissie Suriname/Antillenstraat een participatiegroep gevormd met tien bewoners. Deze groep is eind maart voor het eerst bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente de plannen toegelicht. Op een tweede bijeenkomst zal de participatiegroep namens de buurt op de plannen reageren. Om dit goed te kunnen doen hebben wij uw inbreng nodig.

Hiervoor organiseert de participatiegroep een bijeenkomst voor bewoners van de Kooi.

Wanneer: tijdens een Wijkoverleg de Kooi
Datum: 8 mei
Plaats: buurtcentrum De Kooi, Driftstraat 49
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

De gemeente is in het eerste gedeelte van de avond aanwezig om de eerste plannen toe te lichten. Na een korte pauze is het de bedoeling de reacties en vragen te verzamelen die we als buurt aan de gemeente willen geven. De participatiegroep neemt alle vragen vervolgens mee naar hun tweede bijeenkomst met de gemeente.

Mocht u de eerste tekeningen al voor de bijeenkomst willen bekijken dan kan dat via de website www.leiden.nl/basisplanrwo. Voor mensen die geen internet hebben ligt het basisplan ter inzage in buurtcentrum de Kooi en in het huiskamerproject Surinamestraat 60.

 

Wij hopen dat u mee wilt werken aan een goede reactie naar de gemeente op dit plan.

Tot ziens op 8 mei, de koffie staat klaar.

 

Participatiegroep de Kooi Ringweg Oost,

Wil Spies, An van der Pluijm, Adriaan van der Klein, Ger Smit, Frans Bakker, Fred Holswilder, Ron van Empel, Ben Blankensteijn, Peter de Regt, José Oostendorp.  

Kunt u niet aanwezig zijn maar hebt u wel vragen kunt u deze doorgeven aan Said Amghar opbouwwerker de Kooi of aan Wil Spies voorzitter van wijkvereniging de Kooi. s.amghar+libertasleiden+nl, spreekuur in het buurtcentrum op maandag en dinsdag, of kom langs in het huiskamerproject wils2+live+nl

 

” Participatiegroep  De Kooi” - RWO   

Bijlage bij de uitnodiging voor de informatieavond over de Ringweg Oost,  8 mei 2012

(Buurthuis de Kooi, Driftstraat 49, 19.30 – 21.30 uur)

De Ringweg Oost is een nieuwe verbinding die de gemeente wil aanleggen tussen het Lammenschansplein en de Willem de Zwijgerlaan. Volgens het plan wordt het een weg vergelijkbaar met de Kanaalweg, dus twee keer één rijstrook. De maximumsnelheid is 50 km per uur. De verbinding is voor de gemeente een belangrijk onderdeel van de plannen om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. De weg trekt volgens berekeningen 30.000 auto’s. Omdat dit niet kan binnen wettelijke eisen blijven de Hooigracht en de Singels doorgaande routes in plaats van deze zoals eigenlijk het plan was af te sluiten voor doorgaand verkeer. Naar verwachting zullen daardoor 20.000 auto’s per gemiddelde werkdag gebruik maken van de Ringweg Oost.

 

De route

De route loopt vanaf het Lammenschansplein over de Kanaalweg naar de Hoge Rijndijk. Dan gaat de weg verder met een nieuwe brug over de Nieuwe Rijn naar bedrijventerrein De Waard.  Over de Waard loopt de Ringweg bovengronds langs de Zeeheldenbuurt. Voor het water gaat de weg in een tunnel die onder het water en de Lage Rijndijk en deels onder de Sumatrastraat door zal lopen. Halverwege de Sumatrastraat komt de weg bovengronds, om vervolgens aan te takken op de Willem de Zwijgerlaan.

 

De Ringweg in de Kooi

Het is nu al duidelijk dat een helemaal dichte tunnel te duur wordt. Daarom komen er twee openingen in de tunnel van ieder 30 meter lang over de volle breedte van de weg.

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden komt de tunnelbak boven bij de Atjehstraat of de Timorstraat. Vanaf dit punt loopt de ringweg bovengronds. Naast de ringweg komt aan beide kanten een ventweg. Deze ventwegen zijn de mogelijkheid om de wijk in en uit te komen en zijn voor de bus en fietsers de doorgangsroute.  Om de ringweg aan te kunnen leggen zal het huizenblok op de hoek Lage Rijndijk/Sumatrastraat gesloopt moeten worden evenals de eengezins woningen tussen de Lage Rijndijk en het Steneveldpark.

 

Besluitvorming?

Het besluit dat de Ringweg Oost er komt is nog niet genomen. Rond de zomer besluit de gemeenteraad of de route van Ringweg Oost via De Waard en De Kooi verder voorbereid wordt. Hiervoor maakt het onderzoeksteam van de gemeente een advies. Als bewoners van de Kooi kunnen wij hierin onze mening geven omdat de gemeenteraad heeft besloten dat wij vanaf het begin betrokken moeten worden.

 

De gemeenteraad heeft aangegeven de route haalbaar te vinden als het volgende kan:

  • Er is een goede ontsluiting van de stad Leiden op alle niveaus; stad, wijk en buurt
  • Er is een verbetering van het leefklimaat in de wijken de Waard en de Kooi
  • Er is een snelle en comfortabele fietsverbinding langs de RWO
  • Het is technisch mogelijk (de Kooi stort niet in, de route is veilig te gebruiken)
  • Het is financieel mogelijk
  • Het is milieutechnisch mogelijk (geluid, fijnstof, veiligheid etc)

 

Het onderzoeksteam van de gemeente heeft het eerste plan erg mooi uitgewerkt, het ziet er verleidelijk uit en zij stellen dat het allemaal kan. Maar is dit ook zo, er is nergens onderbouwing te vinden.

En iedereen weet; vertrouw nooit een makelaar op zijn mooi blauwe ogen!

Lees alvast de eerste reactie van de participatiegroep op het basisplan op de achterzijde van deze bijlage en vul hem aan met uw vragen.


De vraag voor de Kooi?

Kan de ringweg dwars door de Kooi lopen en tegelijkertijd het leefklimaat en de bereikbaarheid verbeteren?  Op dit moment rijden op een gemiddelde werkdag ongeveer 9.500 auto’s door de Sumatrastraat. De verwachte 20.000 auto’s is een ruime verdubbeling van dat aantal op de Ringweg.  Daarbij komt het bestemmingsverkeer voor de wijk en de busverbinding op de ventwegen.

 

Wij zien het prachtig uitgewerkte eerste plan nog op geen enkel wijze onderbouwd. Wij hebben grote twijfels aan het realiteitsgehalte. Onderstaand een aantal vragen en zorgen die na de presentatie van het plan bij ons op kwamen:

1)     Een RWO trekt 30.000 auto’s, er mogen maximaal 20.000 auto’s. Hoe wordt bewaakt dat de grens van 20.000 niet overschreden wordt? Hoe wordt filevorming voorkomen?

2)     Hoe komen wij met de auto onze wijken in en uit? Hoe voorkomen wij sluipverkeer? Hoe komen bussen zo door de wijk dat deze met openbaar vervoer goed bereikbaar is? 

3)     Waar de zijn de cijfers die aantonen dat alles zo mooi kan worden opgetuigd als de tunnelbak er eenmaal is? Kunnen bewoners van afgebroken huizen elders wonen en weer terug voor dezelfde huur? Hoe zit het met het vergoeden van eventuele schade? Is dit plan echt financieel haalbaar?

4)     De openingen in de tunnel zijn 30 meter over de breedte van de bak. Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid van spelende kinderen en gebruikers van de ventwegen? Wat zijn de gevolgen voor geluid en luchtverontreiniging? Hoe moet dit ondervangen worden? Komen er grote schermen omheen?

5)     Hoe veilig is een tunnel waar men met 50 km per uur zonder scheiding langs elkaar heen rijdt. Waar zijn de nooduitgangen? Is er een evacuatie/reddingen plan bij ongevallen?

6)     Wij kunnen ons niet vinden in de omschrijving dat de huidige Sumatrastraat een barrière is tussen wijken. Wij ervaren nu geen barrière en geen tekort aan groen. De tunnelbak wordt juist een barrière.

7)     Wij zijn het wel eens met de stelling van het onderzoeksteam van de gemeente dat er nu teveel auto’s, teveel lawaai en teveel verontreiniging is in de Sumatrastraat. Wij denken alleen niet dat een Ringweg Oost dwars door de Sumatrastraat hier een verbetering in brengt. Wij voorzien dat er straks minstens 20.000 auto’s langs en door onze wijk gaan om een iets kortere route te creëren voor de rest van Leiden en Nederland en wij als Kooibewoners ver om moeten rijden om thuis te komen. Hoezo een verbetering van de bereikbaarheid? Hoezo vermindering van geluid en verontreiniging?

8)     Wij zijn bang dat wij niet de zo mooi beschreven en getekende buurtstraat krijgen maar drukke smalle ventwegen strak langs de huizen. Ventwegen die plaats moet bieden aan voetgangers, fietsers, auto’s’, bussen, vuilniswagens, vrachtauto’s voor de buurtwinkels en parkeerplekken.

9)     Wij vrezen dat de Sumatrastraat in het midden geen doorlopend rustig park krijgt maar een niet bruikbare groenstrook zoals in het midden van de Engelendaal. Dit vanwege te veel verontreiniging door de openingen in de tunnel en een groot deel RWO bovengronds en nog steeds drukke ventwegen.

10)  Hoe meet de gemeente; ‘een verbetering van het leefklimaat in het algemeen’. Wij maken ons grote zorgen dat alle ruimte binnen wet- en regelgeving gebruikt zal worden om de wettelijke norm zo veel mogelijk op te rekken en dat de uitkomst niet overeenkomt met onze norm; een vermindering van de huidige overlast te meten in het langs de hele Sumatrastraat op de stoep met de buren een praatje kunnen maken en niet wekelijks bij het ramen wassen een emmer roetzwart water weg krijgen

 

 

Wat ons betreft dus eerst de cijfers en onderbouwing dan pas geloven.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en aanvullingen!

Kom langs op 8 mei in het buurthuis, het is het moment om informatie te krijgen en uw vragen te stellen.

 

 

 

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer