aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Tweede bijeenkomst Energiepark

Gluren bij de Buren is een huiskamerfestival dat plaats vindt door ...

Gluren bij de Buren; huiskameroptredens in Leiden-Noord

 
 
 

Informatiebijeenkomsten Leidse Ring Noord

Na de zomervakantie worden er informatiebijeenkomsten over het project Leidse Ring Noord georganiseerd voor alle inwoners, ondernemers en andere belangstellenden.

Tijdens deze informatieavonden presenteren de gemeenten Leiden en Leiderdorp de maatregelen die zij willen nemen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren op de wegen die samen de Leidse Ring Noord vormen.

De informatieavonden starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en duren tot 21.00 uur.
• Tracédeel Willem de Zwijgerlaan: woensdag 2 september 2015 in Partycentrum De Zijl, Paramaribostraat 66, Leiden.

 

Na de informatieavonden worden inwoners van de wijken langs het tracé via klankbordgroepen verder geïnformeerd over de voorgestelde verkeers- en inpassingsmaatregelen. Voor elk tracédeel is er een klankbordgroep gevormd, die bestaat uit omwonenden. Zij vertegenwoordigen het belang van een groep bewoners langs het tracé, bijvoorbeeld hun wijk, buurt of flat. Om de klankbordgroepen te vormen zijn onder andere de wijkverenigingen benaderd en is er een oproep in de Stadskrant en in Gemeente aan huis in het Leiderdorps Weekblad geplaatst. In september bespreken de klankbordgroepen en de gemeenten de inhoud van de plannen met elkaar.

 

Heeft u, bijvoorbeeld naar aanleiding van een van de informatieavonden, opmerkingen die u aan de klankbordgroep wilt meegeven om met de gemeenten te bespreken? Of ziet u knelpunten of kansen? Dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de klankbordgroep.

 

De inwoners van de wijken langs het tracé van de Leidse Ring Noord hebben een bewonersbrief ontvangen met informatie over het project, de informatieavonden en de klankbordgroep, of ontvangen deze nog.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer