aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Kom je ook een afvalmonster knutselen? En de Tuin van Noord opruime...

GoNoord! naar buiten(1)

 

Parkeerpeiling Leiden Noord pleit voor proef Blauwe Zone in Groenoord-Zuid

(thumb) bord.jpgLeiden, 29 december 2008,

In mei 2008 heeft het Voorzitters-Overleg Leiden-Noord een parkeerpeiling georganiseerd in Leiden-Noord. In totaal hebben 364 bewoners aan deze de peiling meegedaan. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat 60% van de bewoners in Groenoord-Zuid (zeer) moeilijk een parkeerplaats kunnen vinden. (Voor details kunt u het rapport downloaden (is een docx bestand) en anders kunt u de presentatie bekijken)

In de andere wijken liggen deze percentages een stuk lager: De Kooi 29%, Noorderkwartier 43% en Groenoord-Noord 36%. Per buurt blijken er flinke verschillen te bestaan in aard van de parkeerproblemen en de urgentie waarmee het opgelost dient te worden. Vooral in Groenoord-Zuid en in de zuidelijke gedeelten van het Noorderkwartier (nabij singel) en de Kooi (nabij Lage Rijndijk) geven bewoners aan dat het (parkeer) probleem snel opgelost moet worden.

De bewoners is ook gevraagd naar de oplossingen die zij zouden kiezen om het probleem aan te pakken. Uit de beantwoording van de vragen komen enkele oplossingen het sterkst naar voren:

 1. Meer parkeerplaatsen realiseren (bewoners willen meedenken waar uitbreiding te realiseren is.

 2. Bestrijding van bestelbusjes en aanhangwagens.

 3. Voorkomen langparkeren; invoering “blauwe zone” (voor uitleg wat een blauwe zone is zie hieronder).

 4. Foutparkeren harder aanpakken.

 5. Betaald parkeren invoeren.

Het Voorzittersoverleg heeft op 16 december 2008 de rapportage van de parkeerpeiling overhandigd aan Wijkwethouder Pieter van Woensel. Bij de overhandiging heeft Hein Dijkerman als Voorzitter van Groenoord-Noord de conclusies nog eens op een rijtje gezet:

 1. Er is in het algemeen een hoge parkeerdruk in Leiden-Noord met name in het zuiden.

 2. Er zijn grote verschillen in deelwijken.

 3. Er is een urgent parkeerprobleem in Groenoord-Zuid en ook in delen van Noorderkwartier vanwege:

  1. Langparkeerders binnenstad (door hoge parkeertarieven)

  2. Toekomstige bewoners Nieuw Leyden zijn niet verplicht om een garageplaats te huren.

 4. Er lijkt draagvlak te zijn voor proef “blauwe zone” in Groenoord-Zuid (als voorbeeld model wordt Voorburg genoemd).

 5. Bewoners ervaren mogelijkheden om meer parkeerplaatsen in de buurt te realiseren en de overlast van bestelbusjes te beteugelen.

Het Voorzitters-Overleg heeft in de rapportage ook een aantal aanbevelingen gedaan, de belangrijkste zijn:

 1. Geef Groenoord-Zuid de mogelijkheid een “blauwe parkeerzone” te worden (voorbeeld: Voorburg)

 2. Maak langparkeren in de Noordelijke binnenstad goedkoper (Bij Digrosgarage kost 4 uur parkeren nu € 14) en verleng maximum parkeerduur (nu mag je op Nuon en Molen bde Valk maximaal 4 uur parkeren).

 3. Bekijk samen met de buurt waar extra parkeerplaatsen te realiseren zijn.

 4. Zorg voor koppeling tussen het huren van een woning in Nieuw Leyden en de daarbij gerealiseerde parkeerplaats.

 5. Realiseer achter de Slaaghsloot een parkeerterrein van het stadsparkeerplan met elektrische pendelbusjes.

Voor details kunt u het rapport downloaden (is een docx bestand) en anders kunt u de presentatie bekijken.

Blauwe zone
Met de blauwe zone kan het langparkeren voorkomen worden door de bestuurders te verplichten om gedurende bepaalde tijdstippen (bv. tussen 9.00 uur en 18.00) een parkeerschijf in hun auto te leggen. De maximum parkeertijd is bijvoorbeeld twee uur. Geregeld kan worden dat bewoners met een bewonerskaart de parkeerschijf niet hoeven te gebruiken. Na 18.00 uur (of anders) niemand meer.

TOELICHTING !!!!

Betaald parkeren
Bij betaald parkeren worden vreemdparkeerders geweerd. Bewoners krijgen een vergunning om op de betaalde parkeerplaatsen te mogen parkeren. Anderen kunnen bijvoorbeeld tussen 9.00 - 19.00 uur tegen een vergoeding parkeren. In het gebied worden de meeste parkeerplaatsen aangewezen voor vergunningshouders.

Blauwe zone in Voorburg:

 1. Vergunning op naam en kenteken en is vier jaar geldig

 2. Kost 41,50 EURO voor de gehele periode

 3. Eén ontheffing per adres

 4. Bij verhuizing moeten bewoners vergunning inleveren

 5. Variabele parkeerduur tegen betaling

 6. Voor bedrijven 1 vergunning per 10 werknemers

 7. Bij overschrijding parkeerschijftijd 50 EURO boete

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer