aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Tweede bijeenkomst Energiepark

Gluren bij de Buren is een huiskamerfestival dat plaats vindt door ...

Gluren bij de Buren; huiskameroptredens in Leiden-Noord

 

Parkeervergunningen moeten goedkoper !

Op dit moment kost een parkeervergunning € 160. Dat is niet niks. Verwacht wordt dat de parkeeroverlast in Leiden-Noord verder zal toenemen bijvoorbeeld in de straten vlak bij het centrum. De gemeente wil daarom de mogelijkheid hebben om ook in Leiden-Noord betaald parkeren in te voeren. Het voorzittersoverleg van de gezamenlijke buurt-en wijkorganisaties in Leiden-Noord heeft alvast haar standpunt daarover bekend gemaakt via een brief aan de raadscommissie van Verkeer. In deze brief geven de wijkorganisaties aan dat het niet eerlijk is als alleen de buurtbewoners die overlast ervaren moeten betalen voor een parkeervergunning. Zij pleiten er voor om juist ook diegenen die de overlast veroorzaken te laten betalen; de bewoners uit de buitenwijken, toeristen en passanten. Misschien moet dat wel via een vorm van parkeerbelasting, waardoor de prijs van een parkeervergunning betaalbaar wordt (€ 40 - € 50 per jaar) en Leiden verantwoord kan blijven bewegen.
< VORIGE   1  2  3  4  5  6   VOLGENDE >