aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Tweede bijeenkomst Energiepark

Een fijn plein om samen te zijn! Dat is de slogan van het nieuw ing...

Feestelijke opening Arubapad!

 

Parkeerpeiling Leiden Noord pleit voor proef Blauwe Zone in Groenoord-Zuid

(thumb) bord.jpgLeiden, 29 december 2008,

In mei 2008 heeft het Voorzitters-Overleg Leiden-Noord een parkeerpeiling georganiseerd in Leiden-Noord. In totaal hebben 364 bewoners aan deze de peiling meegedaan. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat 60% van de bewoners in Groenoord-Zuid (zeer) moeilijk een parkeerplaats kunnen vinden. (Voor details kunt u het rapport downloaden (is een docx bestand) en anders kunt u de presentatie bekijken)

Heeft u nog suggesties ideeën om de parkeersituatie in Leiden Noord te verbeteren?

(thumb) bord.pngLeiden, 11 juli 2008

Op de wijkavond over de parkeerpeiling is een afspraak gemaakt dat bewoners suggesties en ideeën via de website konden aanleveren die bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie in Leiden-Noord. U kunt deze ideeën en suggesties inleveren via bijgaand formulier.

Wijkavond parkeren succesvol!

(thumb) bord.pngLeiden, 3 juli 2008

Gisteravond werd door de gezamenlijk buurt -en wijkorganisaties een avond belegd over het parkeren in de wijk. In mei 2008 werden in Leiden-Noord in totaal zo'n 6600 vragenlijsten rondgedeeld, 364 bewoners vulden de vragenlijst in.

Open brief Parkeerbeleid

Leidse politici,

Wij, vertegenwoordigers van de bewoners van Leiden-Noord en de Zeeheldenbuurt, hebben begrepen dat uw gemeenteraad akkoord is gegaan met het invoeren van betaald parkeren in onze wijk. Tegenwoordig is het zo dat er sprake is van dualisme in de gemeentepolitiek. Dat betekent dat uw rol is het college te controleren. Volgens ons hebt u dan behoorlijk zitten slapen. Wij willen u vlak voor de verkiezingen weer even wakker schudden.

Parkeervergunningen moeten goedkoper !

Op dit moment kost een parkeervergunning € 160. Dat is niet niks. Verwacht wordt dat de parkeeroverlast in Leiden-Noord verder zal toenemen bijvoorbeeld in de straten vlak bij het centrum. De gemeente wil daarom de mogelijkheid hebben om ook in Leiden-Noord betaald parkeren in te voeren. Het voorzittersoverleg van de gezamenlijke buurt-en wijkorganisaties in Leiden-Noord heeft alvast haar standpunt daarover bekend gemaakt via een brief aan de raadscommissie van Verkeer. In deze brief geven de wijkorganisaties aan dat het niet eerlijk is als alleen de buurtbewoners die overlast ervaren moeten betalen voor een parkeervergunning. Zij pleiten er voor om juist ook diegenen die de overlast veroorzaken te laten betalen; de bewoners uit de buitenwijken, toeristen en passanten. Misschien moet dat wel via een vorm van parkeerbelasting, waardoor de prijs van een parkeervergunning betaalbaar wordt (€ 40 - € 50 per jaar) en Leiden verantwoord kan blijven bewegen.
< VORIGE   1  2  3  4  5   VOLGENDE >